Facebook

Facebook Fan stranica: Saveti


Većina ljudi danas svakodnevno koristi društvenu mrežu Facebook, koja je osnovana 2004.godine. Kroz ovu mrežu, kao što nam je svima poznato, ljudi postavljaju fotografije, piše statuse, “lajkuju”, pišu poruke,dopisuju se sa svojim prijateljima. Sam Facebook kao društvena mreža utiče na naše živote u većoj ili manjoj meri.